Lär dig allt om saftning och syltning

Hallon & Hjortron

Hallon är en halvbuske som kan bli upp till två meter hög. 

Andra året blommar skotten och barken fjällar av, därefter vissnar busken. Hal­lon blommar i juni-juli med ganska små blommor. Frukterna mognar i juli-augusti och lossnar då lätt från blomaxeln. De är oftast röda men det finns även en del sorter med gulvita frukter. 

Hallon förekom­mer såväl odlade som vilda i hela landet. 

Smaken och aromen är bäst i den vilda arten. Busken växer ofta på hyggen och steniga marker. 

Hallon används bland annat till sylt och saft. Bären är mjuka och saftrika och ömtåliga för sköljning. Bär som inte är smutsiga behöver inte sköljas. Hallon är inte speciellt hållbara och bör därför syltas el­ler frysas in direkt när man kommer hem med dem.

Hjortron hör till hallonsläktet och är en flerårig ört som bli knappt tre decimeter hög. 

Hjortron börjar blomma i maj i södra Sverige och i norr är blomningstiden juni-juli. Hjortron blommar med stora vita blommor som oftast växer ensamma. Hjortron är vanliga på mossar och myrar. P.g.a. att hjortronen blommar tidigt frostskadas de lätt med följden att fruktsättning uteblir. 

Frukterna är stora och välsma­kande. Innan de mognar är de röda och omslutna av foderbladen men när de mognar blir de gula, saftiga och aromatiska. 

Hjortronets fruk­ter används mest till sylt eller mylta men kan även användas till likör. 
  
Hjortron var omtyckta redan under 1700-talet. Under ett bra hjortronår kan det bli mycket bär, ca 1000 ton. 

Bäret är mycket C­-vitaminrikt och innehåller bensoesyra vilket ger en lång hållbarhet. 

Av bladen kan man koka te som anses ha en lindrande effekt på lös mage.

Frågor?