Sociala Villkor

Haugen-Gruppen AB skall utveckla och upprätthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Verksamheten bygger på långvariga och starka relationer med alla intressenter, där god etik och respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter är givet.

 

Socialt ansvar

Haugen-Gruppen AB har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa mervärde för våra anställda, kunder och leverantörer. I vårt arbete inom socialt ansvar utgår vi från ILO´s åtta kärnkonventioner och arbetar enligt följande punkter:

  • Vi skall arbeta för att företagets och den anställdes intressen inte hamnar i konflikt
  • Vi skall följa nationella lagar och avtal om socialt skydd
  • Anställda skall ha frihet att ansluta sig till fackliga organisationer
  • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier
  • Vi tar avstånd från barn- och tvångsarbete
  • Avtalade arbetstider skall följa nationell lagstiftning
  • Orättvis och inhuman behandling är förbjuden
  • Arbetsplatsen skall vara säker och hälsosam

Vi arbetar för ständiga förbättringar och driver ett systematiskt förbättringsarbete

Vi skall arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som gäller i deras länder inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.

Vi har delat ansvar för sociala och etiska villkor i våra affärer med samarbetspartners

Aktiviteter inom hållbar handel och CSR skall vara opolitiskt

Vi respekterar kulturella och lagstadgade skillnader i alla länder men strävar efter internationell standard.

 

Etik

God etik innebär att vi alltid strävar efter att hålla en betryggande marginal till gränsen för det godtagbara. Gränserna är inte alltid självklara utan vi är hänvisade till vårt goda omdöme och sunda förnuft.

Haugen-Gruppen AB behandlar alla affärspartners rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi strävar efter att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende och respekt.

Frågor?