Miljöpolicy

FORUM

Populära inlägg

Vårt miljöarbete

Vi investerar i Solenergi!

Haugen-Gruppen jobbar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet , vi tillämpar detta arbete i så många aspekter som möjligt i vårt företag. Monteringen av solcellerna påbörjades i november 2014. Ca en månad senare i december var byggandet av solceller klart och elproduktionen startade.

Hur fungerar den?

En solcell är en typ av fotodiod. Solcellen består av två skikt: P-skikt och N-skikt. Solceller är gjorda av lager av halvledande material, vanligen kisel. 

Framsidan består av ett metallgaller som släpper igenom solljuset. När fotonernas energi överförs till elektronerna i kisellagret, frigör de sig. Eftersom kisellagret är ”dopat” så att det fungerar som en halvledare, kan elektronerna bara röra sig mot metallgallret.  Atomerna med ”positiva hål” efter elektronerna, kan bara röra sig mot metallskivan på solcellens baksida. Solcellen får då en pluspol och en minuspol och fungerar ungefär som ett batteri.

Så hur kan vi dra nytta av solen?

Genom att leda strömmen från solcellerna ner till en Inverter eller Växelriktare kan likströmmen omvandlas till växelström och sedan nyttjas för byggnadens el-behov. Överskottet kan skickas tillbaka ut på elnätet. 

Frågor?