Miljöpolicy

FORUM

Populära inlägg

Vi investerar i Solenergi!

Vi på Haugen-Gruppen jobbar kontinuerligt med att förbättra vårat miljöarbete, vi tillämpar detta arbete i så många aspekter som möjligt inom företaget. Som import och distribution företag är vi väl medvetna om vilken påverkan våra val har på miljön och därför tar vi ett stort ansvar i dessa frågor.

Det handlar om att ställa krav på både oss själva och våra underleverantörer. För oss är det viktigt att våra underleverantörer ser sitt ansvar i kedjan och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi har idag avtal med transportörer för både in- och utleveranser där våra transporter sker med lastbil och båt. Våra transportörer arbetar aktivt för att reducera miljöpåverkan genom bland annat mängden CO2-utsläpp och erbjuder miljöfrakt. Vi vill vara med och påverka våra utsläpp där det är möjligt.

Solenergi, ett medvetet val.

Haugen-Gruppen Sverige har egna solceller på sina lokaler i Norrköping.

Som en del i Haugen-Gruppens hållbarhetsarbete har vi valt att hyra en LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -certifierad byggnad för kontor och lager. Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold. Vi använder bara energi från förnyelsebara energikällor. Byggnaden är utrustad med solceller. Monteringen av solcellerna påbörjades i november 2014. Ca en månad senare i december var byggandet av solceller klart och elproduktionen startade.

Företaget använder bergvärme och köper endast energi från vind och vattenkraft. Lagerdelen är utrustad med ljusreflekterande golv för att reducera antalet armaturer och belysningen i alla lagergångar är utrustade med rörelsedetektorer. Även kontorsdelen innefattar energisparande åtgärder. Belysningen i alla kontor och toaletter är utrustade med närvarosensorer.

Vi har även gjort ett aktivt val av underleverantör för städ. Vi har valt en leverantör som har ett utbrett hållbarhetsarbete och som även är miljöcertifierad. Viktigt vid valet var att städföretaget inte utgör onödig belastning på miljön på grund av starka och stora mängder kemikalier. Genom ett nära samarbete möjliggörs förbättringsåtgärder inom underhåll för att undvika onödig belastning och ökad kemikalieanvändning. 

Enligt Naturskyddsföreningen motsvarar produktionen av den mängd mat som slängs varje år utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Hela produktionskedjan bär alla ansvar för att ändra på detta förhållande. Här vill vi vara med och påverka. Vi arbetar med att påverka matsvinnet genom att ha bättre kontroll på de livsmedel som riskerar att kasseras på grund av kort bäst före datum. Våra livsmedelsinköp baseras på prognoser och vi arbetar aktivt för att säkerställa utfall enligt prognos. Totala svinnet under 2019 var 0,5% och det beräknas minska under år 2020.

Produktportfölj

Ett av Haugen-Gruppens mål är att utöka produktportföljen med hållbara varor för att kunna inspirera våra kunder att göra viktiga och hållbara val. Vi har ett ökat fokus på att få in mer hälsosamma produkter i vår produktportfölj och en ambition att utöka vårt sortiment av EU ekologiska och KRAV märkta produkter.   Vi ser ett mervärde med KRAV-märkta produkter då KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Företagaren ska ha ett systematiskt miljöarbete och det ska finnas beväxta, ogödslade zoner mot vattendrag för att minska risken för läckage av växtnäring. Vidare gäller att lantbrukarna ska effektivisera sin energianvändning, använda förnybar el och vara utbildade i sparsam körning. Det finns även regler för socialt ansvar där bland annat arbetstagarna ska kunna organisera sig. Enligt SIFOs KRAV kännedomsundersökning från september 2017 har KRAV-märkningen en hög igenkänning bland konsumenterna hela 98 % och EU-lövet har 71 %. Undersökningen visar att hög kvalitet är ett av de viktigaste valen av livsmedel. Undersökningen visar också på att attribut som att produktionen ska vara bra för djuren och inte ha skadlig påverkan på djur och natur mm. är viktigt. KRAV står för alla dessa attribut vilket vi ser som positivt. 

Våra certifieringar är en viktig del i vårt arbete och idag är vi IP- och KRAV- certifierade.

Läs mera om Haugen-Gruppens miljöarbete HÄR.

Frågor?