Kvalite

Haugen-Gruppen AB marknadsför och säljer internationellt välkända och starka varumärken. Vår målsättning är att vara ledande i att introducera samt vidareutveckla spännande varumärken för både dagligvarumarknaden, restaurang och storhushåll.

Syftet med vårt kvalitetsarbete skall vara, att få en övergripande och implementerad kvalitetssäkring i företaget.

Målet med vårt kvalitetsarbete skall vara att tillhandahålla säkra produkter av god kvalitet till våra kunder.

Haugen-Gruppen AB arbetar i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning där riskhantering och korrigerande åtgärder ingår. Vi har en utarbetad HACCP-plan och är certifierade enligt IP Livsmedel.

Alla medarbetare som hanterar våra färdigförpackade livsmedel skall ha en grundläggande utbildning i livsmedelshantering och Personlig - och Livsmedelshygien, samt dokumenterade rutiner fastställda utifrån vårt arbete med HACCP. Utbildning sker löpande vid behov och revideras 1 gång/år.

Haugen-Gruppen AB:s verksamhet skall kännetecknas av hög kvalitet.

 

Frågor?