Om Storkök

FORUM

Populära inlägg

Varumärken kan hjälpa restauranger att bygga sin image

När en gäst ser ett varumärke som de känner igen på menyn eller på bordet, är deras uppfattning att restaurangen serverar bättre mat.

Med hjälp av våra produkter når du dina gäster.

Våra varumärken, ett löfte

På Haugen-Gruppen och varumärkena vi representerar, bryr vi oss om vad vi säljer...

Från valet av ingredienser som är källan till de produkter vi skapar, till effekterna vi har på samhället. Vårt engagemang för ständiga förbättringar vägleder oss varje dag.

Riktiga ingredienser

Vi strävar alltid efter så rena och enkla produkter som möjligt. Kunden ska lätt kunna se vad som finns i produkten och förstå syftet. Tillsatser ska vara motiverande och lätta att känna igen. Allergener ska tydligt märkas upp.

Fantastisk smak

Vår mission att berika matkulturen i Sverige är kärnan i allt vi gör. Fantastiska smaker från hela världen, med fokus på den dagliga maten för alla.

Engagemang

Vårt löfte stannar inte med våra produkter... Vi engagerar oss i samhället, både i vårt närområde och internationellt. Exempel på detta är Rädda Barnen, Frivilligcentralen och ETP. Ett exmpel på fokus inom ETP 2017 är den nyligen tillsatta kvinnliga styrelsen i Kenya som ska verka för jämlikhet på teodlingarna.

Frågor?