Twinings

Sortiment

Aktuellt sortiment i Sverige finns under twinings.se.

Voyage African Tunda

Produkten tillverkas ej längre.

Voyage Brazilian Baia

Produkten tillverkas ej längre.

Voyage Indian Chai

Idag heter produkten Spicy Indian Chai och finns absolut med i vårt svenska sortiment.

Webshop

Twinings i England har en webshop där du kan köpa en hel del av dom teer som vi inte har i vårt svenska sortiment. twinings.co.uk