Solceller

Haugen-Gruppen jobbar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet , vi tillämpar detta arbete i så många aspekter som möjligt i vårat företag.

Monteringen av solcellerna påbörjades i november 2014. Ca en månad senare i december var byggandet av solceller klart och elproduktionen startade.

 

Hur fungerar den ?

En solcell är en typ av fotodiod. Solcellen består av två skikt: P-skikt och N-skikt. Solceller är gjorda av lager av halvledande material, vanligen kisel.

Framsidan består av ett metallgaller som släpper igenom solljuset. När fotonernas energi överförs till elektronerna i kisellagret, frigör de sig. Eftersom kisellagret är ”dopat” så att det fungerar som en halvledare, kan elektronerna bara röra sig mot metallgallret.  Atomerna med ”positiva hål” efter elektronerna, kan bara röra sig mot metallskivan på solcellens baksida. Solcellen får då en pluspol och en minuspol och fungerar ungefär som ett batteri.  

 

Så hur kan vi dra nytta av solen ?

Genom att leda strömmen från solcellerna ner till en Inverter eller Växelriktare kan likströmmen omvandlas till växelström och sedan nyttjas för byggnadens el-behov. Överskottet kan skickas tillbaka ut på el-nätet.

 

Fakta Kv Gruset 1:

Panelyta 1080 kvm

508 st paneler på tak

32 st paneler på fasad

16 kW installerad paneleffekt

Årlig produktion beräknas till ca 168 000 kWh

9st 17kw växelomriktare

DC spänningen stängs av via brandlarmscentralen

Varje panel är övervakningsbar via Internet

DC spänningen slås automatiskt av vid nätbortfall, planerade såväl som oplanerade

273 st triangelstag som vinklar upp solcellspanelerna

7000 st plåtskruv är använda

1638 st M10 muttrar har monterats

2150 meter aluminiumbärverk har monterats

 

Klicka HÄR eller på länken nedan för att se hur elproduktionen för Haugen-Gruppens solceller ser ut just nu

https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=Bronsfastigheter%20hydraulvagen%2012#/dashboard

 

Stort tack till Vallacom och Bronsfastigheter AB

www.vallacom.se

www.bronsen.se